• ผู้บังคับบัญชา

    Tha Phra Police Stationพ.ต.อ. ไตรรัตน์ เพ็งนู
ผกก.สน.ท่าพระ